VAVP doelstellingen

 • Een vereniging te zijn voor alle geïnteresseerde anesthesisten actief in het domein van de pijnbehandeling.
   
   
 • Een herkenbare vertegenwoordiging voor de anesthesiologische pijnbehandeling in Vlaanderen te vormen.
   
   
 • Het onderhouden van contacten met wetenschappelijke organisaties,  beroepsverenigingen en medische bedrijven actief in het domein van de pijnbestrijding 
   
   
 • Het verspreiden van informatie omtrent pijn en de behandeling ervan aan de eigen leden en diverse geïnteresseerden. 
   
   
 • Het vormen van een contactpunt en netwerk voor de eigen leden, voor diverse geïnteresseerden in het bijzonder voor jonge collegae.
   
   
 • Het opvolgen en ondersteunen van de wettelijke en financiële erkenning en uitbouw van de anesthesiologische pijnbehandeling.
   
   
 • Het aanmoedigen en ondersteunen van klinische wetenschappelijke multicentrische studies in het domein van de anesthesiologische pijnbestrijding.
   
   
 • Het uitoefenen van andere activiteiten die voortvloeien uit of in het verlengde liggen van de hoger vermelde doelstellingen.
Wat is de VAVP? > VAVP doelstellingen


backtotop