Ga verder naar de inhoud

Doorverwijzing en consultatie van patiënten

Welke patiënten komen in aanmerking voor een doorverwijzing naar het pijncentrum ?

 • patiënten met subacute of chronische pijnklachten zoals een lumbo-ischialgie, cervicobrachialgie, aangezichtspijn, pijn veroorzaakt door zona…
 • oncologische patiënten
 • patiënten die omwille van hun pijnklacht maatschappelijk dreigen uit te vallen

Hoe kan u als huisarts uw patiënt zo optimaal mogelijk doorverwijzen naar het pijncentrum ?

Ter voorbereiding van een 1ste consultatie in een pijncentrum vragen we u een overzicht mee te geven van uw patiënt van:

 • de voorgeschiedenis
 • de huidige medicatie met bijzondere aandacht voor de inname van bloedverdunners
 • reeds aangeboden pijnmedicatie die in het verleden geen effect had op de pijnklacht
 • korte beschrijving van de pijnklacht
 • reeds uitgevoerde technische onderzoeken
 • eventuele allergieën

Wat gebeurt er bij een 1ste consultatie ?

Na een intakegesprek kan de pijnspecialist drie verschillende vormen van therapie aanbieden: een medicamenteus beleid, interventionele therapie en/of multidisciplinaire ondersteuning. U zal als huisarts op de hoogte gebracht worden van het gekozen behandelplan.

Hoe kan u als huisarts een patiënt opvolgen met (chronische) pijn?

Na het uitsluiten van rode vlaggen is het essentieel om de patiënt gerust te stellen en te motiveren om zo actief mogelijk te blijven.

De ontwikkeling van chronische pijn en invaliditeit hangt meer af van individuele en werk-gerelateerde psychosociale factoren dan van de fysieke of klinische symptomen die de patiënt ervaart. Blijvende, invaliderende symptomen kunnen voorkomen worden door het vroegtijdig identificeren en behandelen van deze psychosociale factoren en de indirecte kosten kunnen significant gedrukt worden door multidisciplinaire pijnrevalidatieprogramma’s.

Het vroegtijdig screenen van risicofactoren voor de ontwikkeling van langdurig pijngedrag (gele vlaggen) kan u aan de hand van vragenlijsten:

 • Gezien het feit dat catastroferen als een belangrijke risicofactor wordt gezien voor de ontwikkeling van chronische pijn en langdurig pijngedrag, kan de Pain Catastrophizing Scale (PCS) worden gebruikt. Een score > 25 wordt gezien als een verhoogd risico. Deze vragenlijst kan gebruikt worden voor verschillende types van pijnklachten en zowel voor acute als voor chronische pijn.
 • Screeningsvragenlijst voor acute rug, nek of schouderpijn (SARNS) is de Nederlandstalige versie van de Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. Een score > 105 wordt gezien als verhoogd risico.

Het vroegtijdig screenen van gele vlaggen en het multidisciplinair laten begeleiden van hoog risico patiënten is zinvol en effectief gebleken voor patiënt en maatschappij.

Wat is de aanpak van een patiënt met rugpijn?

Het KCE (federaal kenniscentrum van gezondheidzorg) ontwikkelde een klinisch pad voor de aanpak van patiënten met rugpijn.

Een link naar de website vindt u hier waar het algoritme en de samenvatting staan: