Ga verder naar de inhoud

Over VAVP

De VAVP werd in 2005 opgericht als overkoepelende vzw voor de LOKgroepen pijnbehandeling. Dankzij deze structuur vinden artsen met een speciale interesse in de behandeling van pijn een forum voor het stellen van vragen, maar eveneens een wetenschappelijke ondersteuning.

Onze missie

Pijlen

De VAVP is een vereniging van en voor anesthesisten met een speciale interesse in de pijnbestrijding en heeft als doel:

  • het verspreiden van informatie omtrent pijn en de behandeling ervan aan de eigen leden en diverse geïnteresseerden
  • het onderhouden van contacten met wetenschappelijke organisaties en beroepsverenigingen actief in het domein van de pijnbestrijding
  • het ondersteunen van de erkenning en uitbouw van pijnbehandelingen
  • het ondersteunen van klinische studies in het domein van de anesthesiologische pijnbestrijding.

Historiek

De pijngeneeskunde kent haar oorsprong in de publicatie van "The management of Pain" door een Amerikaanse anesthesist John Bonica in 1953. Door de complexiteit van chronische pijn bij oorlogsveteranen van de 2e WO, was de nadruk al van bij het begin multidisciplinair.

De eerste pijnkliniek ontstond dan in België in 1975. De VAVP werd in 2005 opgericht met de bedoeling de anesthesiologische pijnbestrijding in Vlaanderen te structureren.

Overzicht historiek VAVP

Onze werking

Het doel is het verbeteren en professionaliseren van pijngeneeskunde.

Wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van nieuwe collegae en een continue kwaliteitsvolle vorming zijn hierbij de hoekstenen.

Een netwerk van meer dan 200 anesthesisten

Bestuur

Een belangrijk hulpmiddel om de pijngeneeskunde uit te bouwen is de coördinatie van de lokale overleg kring. Dit laat toe om evidence-based vormingen aan te bieden, een uitgebreid netwerk te vormen en jongeren op te leiden, zo is ook de toekomst verzekerd.

Het zijn vooral de contacten binnen het uitgebreide netwerk wat onze leden sterk appreciëren.

Bestuur en team

Bestuur definitief

De VAVP is een vzw, met als hoogste beslissende orgaan de algemene ledenvergadering. De leiding van de vereniging berust bij de raad van bestuur die uit 10 leden bestaat. De dagelijkse werking ligt in de handen van het dagelijks bestuur bestaande uit; voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder.

Sponsors

De VAVP zet flink in op bijscholing via de organisatie van conferenties en opleidingen. Verschillende medische bedrijven uit het pijndomein ondersteunen deze activiteit. Deze vorm van sponsoring garandeert de onafhankelijkheid van de organisatie en bijscholingen.