Ga verder naar de inhoud

Pijncentra

Er zijn zo’n 60 multidisciplinaire pijncentra in Vlaanderen en Brussel.

Over de pijncentra

Hush naidoo yo01 Z 9 HQ Aw unsplash

Als u één van de 960.000 Belgen bent met chronische pijn, kan een volwaardig en actief leven onmogelijk lijken. Als de pijnbehandelingen die u hebt geprobeerd geen verlichting bieden kan de huisarts of specialist u doorverwijzen naar een pijncentrum of pijnkliniek.

Chronische pijn kan na verloop van tijd zowel het fysiek als psychisch weerstandsvermogen vermoeien en vraagt vaak om een multidisciplinaire aanpak.

Een multidisciplinair pijncentrum bekijkt uw pijnprobleem vanuit verschillende invalshoeken: emoties, gedachten, fysieke activiteit, en levensstijl. Het team van een multidisciplinair pijncentrum bestaat uit gespecialiseerde pijnartsen, pijnverpleegkundigen, ergo- en kinesitherapeuten, pijnpsychologen en maatschappelijk werker en kan u een behandeling en/of een revalidatie- en rehabilitatietraject voorstellen.

In België zijn er 35 erkende multidisciplinaire pijncentra voor chronische pijn. Naast de specifieke behandeling van patiënten op basis van het bio-psycho-sociaal model, is het de opdracht van deze centra om kennisnetwerken te vormen en expertise te delen. De behandeling in een erkend multidisciplinair pijncentrum voor chronische pijn wordt volledig gefinancierd. Het pijnteam beslist of u hiervoor in aanmerking komt.

Vind een pijnarts

Meer dan 200 aangesloten leden