Ga verder naar de inhoud

Pijnbestrijding

We horen het niet graag maar pijn is een noodzakelijk gegeven als men wil blijven leven. Pijn stuurt ons gedrag bij, als we iets doen dat het lichaam schade zou kunnen toebrengen. Zo ontstaat er spontaan een terugtrekreactie als we de hand riskeren te verbranden aan een te warme plaat. We mijden het gebruik van een net omgeslagen voet.

Pijn is dus een waarschuwingssignaal. Het maakt er ons op attent dat er in het lichaam een probleem is of een probleem zal ontstaan als we ons gedrag niet aanpassen.

Dag in dag uit met pijn leven is echter geen pretje, de functie als waarschuwingssignaal is overbodig geworden en belemmert bovendien de levenskwaliteit. Soms moet pijn dus ook bestreden worden. Hieronder vindt u hier meer over.

Over anesthesie en pijnbestrijding

OK

Anesthesisten zijn artsen die een gespecialiseerde opleiding hebben gekregen in de anesthesie. De anesthesist plant de verdoving en pijnbestrijding tijdens een procedure of ingreep. Bijgevolg wordt in de basisopleiding veel aandacht besteed aan het ontstaan en bestrijden van pijn. Een goede pijnbehandeling geeft niet alleen meer comfort maar werkt ook een vlotte mobilisatie en herstel in de hand.

Vanuit deze insteek ontwikkelen veel anesthesisten dan ook een interesse in andere dan postoperatieve pijnen en volgen diverse opleidingen in binnen- en/of buitenland om andere pijnklachten te herkennen en deze dan zo doelgericht als mogelijk te kunnen behandelen. Deze subspecialisatie van de anesthesie wordt pijngeneeskunde of algologie genoemd.

Ondertussen is de algologie een goed gedefinieerde medische specialiteit, duidelijk verschillend van andere specialismen, die nationaal en internationaal op een multidisciplinaire basis wordt uitgeoefend, gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de neurowetenschappen. Algologie heeft betrekking op de diagnose en behandeling van acute pijn (minder dan 3 maanden duur) en chronische pijn (met een duur van meer dan 3 maanden). Een op evidentie-gebaseerde aanpak van acute pijnklachten is van groot belang gezien dit een essentiële rol speelt in de preventie van chronificatie van pijn.

Pijnbestrijding in Vlaanderen

Hush naidoo yo01 Z 9 HQ Aw unsplash

Er zijn zo’n 60 pijncentra in Vlaanderen. Het is de bedoeling om in deze centra patiënten op te vangen die doorverwezen werden door de huisarts of de specialist.

In het pijncentrum staat een ploeg van artsen en paramedici ter beschikking. Dit team werkt samen om het beste behandelplan op maat van de patiënt op te stellen.

Meer weten over pijn en pijnbestrijding?

Types pijnen

Pijn kan niet alleen in intensiteit verschillen, ook op basis van tijdsduur en oorzaak kunnen we verschillende soorten pijn onderscheiden.
Lees meer

Pijn in de palliatieve geneeskunde

Kanker en ook verschillende andere terminale aandoeningen gaan gepaard met pijn.
Lees meer

Doorverwijzing naar een pijncentrum

Als u één van de 960.000 Belgen bent met chronische pijn, kan een volwaardig en actief leven onmogelijk lijken.
Lees meer

Pijnbehandelingen

Een behandeling kan slechts gestart worden na het stellen van een correcte diagnose.
Lees meer

Pijn-en patiëntenverenigingen

Overzicht van websites van organisaties in het pijndomein
Lees meer