Ga verder naar de inhoud

Bestuur en team

De VAVP is een vereniging zonder winstgevend doel (vzw). De algemene ledenvergadering verkiest onder haar leden het bestuursorgaan, dat uit 10 verkozen leden en de oud-voorzitters bestaat. De dagelijkse werking wordt verzorgd door het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur

Foto van Dr. Koen Van Boxem

Dr. Koen Van Boxem - Voorzitter

Anesthesist sinds 2001, behaalde het FIPP examen in 2002 (Budapest), een doctoraat over radiculaire pijn in 2014 (universiteit Maastricht) en het European Diploma Pain Medicine (EFIC) in 2018. Voorzitter VAVP sinds 2018, lid van educational committee van het World Institute of Pain (WIP) en ondervoorzitter WIP, sectie Benelux.

Reviewer van tijdschriften Pain Medicine, Pain Practice en Regional Anesthesia and Pain Medicine. Heeft meegewerkt aan meer dan 26 internationale publicaties en verbonden aan het pijncentrum Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en Maastricht Universitair Medisch Centrum (NL).

Foto van Dr. Nico Blyaert

Dr. Nico Blyaert - Ondervoorzitter

Na een korte passage als huis- en urgentiearts werd Nico Blyaert in 2008 anesthesist. Al vroeg in dit traject kwam hij in aanraking met palliatieve zorg. Tijdens en na zijn basisopleiding anesthesie verdiepte hij zich in het behandelen van chronische pijn, onder meer in het UZ Gent. In 2011 volgde hij een Postgraduaat Palliatieve Zorg en in 2012 behaalde hij het FIPP diploma bij het World Institute of Pain. Hij werkt sinds 2008 in het Stedelijk Ziekenhuis van Aalst-Geraardsbergen-Wetteren. Hij behandelt er chronische pijn in een team met collega’s artsen, verpleegkundigen, psychologe. Zijn speciale interesse gaat uit naar ECHO-geleide pijnbehandelingen, aangezichts- en oncologische pijn. Hij is er één van de coördinerende artsen van het Palliatief Support Team en de Palliatieve Eenheid Charon. Hij geeft graag les op cadaver workshops pijngeneeskunde en binnen de verschillende opleidingen palliatieve zorg in Vlaanderen en Brussel.

Foto van Dr. Alexander Callewaert

Dr. Alexander Callewaert - Secretaris

Alexander is sedert 2000 als anesthesist-algoloog verbonden aan het Multidisciplinaire Centrum voor Chronische Pijn van het az Sint-Blasius te Dendermonde. Hij genoot zijn opleiding pijngeneeskunde aan de KULeuven. Hij is consulent van het Palliatief Netwerk Dendermonde en secretaris van de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAVP)

Foto van Dr. Bart Van bets

Dr. Bart Van bets - Schatbewaarder

Bart studeerde in 2013 af als anesthesist aan de Universiteit van Antwerpen. Geprikkeld door de AVU-lessen koos hij voor een specialisatie in de pijntherapie. Deze werd gevolgd in het Ziekenhuis Oost Limburg en werd succesvol afgerond met het behalen van het FIPP examen in 2014.

Hij is werkzaam als anesthesist-pijnspecialist in de GZA-ziekenhuizen te Antwerpen sinds 2015.

In het multidisciplinaire pijncentrum van GZA richt hij zich, naast de dagelijkse klinische praktijk, ook op de organisatorische aspecten en het uitbouwen van interdisciplinaire zorgtrajecten in nauwe samenwerking met de diensten neurochirurgie, fysische geneeskunde en neurologie.

In 2018 werd hij lid van de raad van bestuur en sinds 2021 is hij penningmeester van de VAVP.

De kracht van de VAVP vindt hij de intervisie: met collega’s leren van vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarom begeleidt hij graag de LOK-vergaderingen over casuïstiek en wetenschappelijk werk van de leden. Eveneens wil hij graag werk maken van een goede complicatieregistratie en -opvolging.

Bestuursorgaan

Foto van Dr. Stefan Evers

Dr. Stefan Evers -

Stefan is sedert 2005 als anesthesist-algoloog (Fellow of Interventional Pain Practice (WIP)) verbonden aan het Multidisciplinaire Centrum Voor Chronische Pijn van het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Hij genoot zijn opleiding pijngeneeskunde, inclusief neuromodulatie (SCS en IDDS), aan de KULeuven en het AZ Nikolaas. Als lid van een sterk en gemotiveerd team richt hij zich naast de kliniek ook erg op de organisatorische aspecten van het pijncentrum.

Foto van Dr. Karel Hanssens

Dr. Karel Hanssens -

Karel is werkzaam als anesthesist in het operatiekwartier en het pijncentrum van AZ Delta Roeselare sinds 2012. Met bijzondere interesse in de neuromodulatie werd deze therapie binnen het MPC uitgebouwd. Intussen is het multidisciplinaire pijncentrum mee geëvolueerd in het fusieverhaal van de Roeselaarse ziekenhuizen en het ziekenhuis van Torhout. Naast bestuurslid van de VAVP is hij ook voorzitter voor de Regionale Werkgroep voor Pijnverpleegkundigen Noord West-Vlaanderen. Een krachtige beroepsvereniging ter ondersteuning van onze ‘jonge’ discipline is zijn motivatie.

Foto van Dr. Roel Mestrum

Dr. Roel Mestrum -

Roel Mestrum werd in 2009 anesthesist (Universiteit Antwerpen). In 2010 slaagde hij voor het FIPP examen te Budapest en in 2011 werd hij erkend als intensivist.

Hij is werkzaam in het Heilig Hart Ziekenhuis Tienen en het multidisciplinair pijncentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk.

In Tienen coördineert hij het Pijncentrum en zetelt hij in de Medische Raad.

Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar locoregionale anesthesie, farmacologie, aangezichtspijn en echogeleide pijnbehandelingen (Ultrasound Guided Pain Management). In de loop der jaren was hij betrokken bij diverse nationale en internationale echo cursussen en workshops van verschillende verenigingen (o.a. VAVP, NVAsPijn, WIP, ESRA, ...)

Foto van Prof. Dr. Jean-Pierre Van Buyten

Prof. Dr. Jean-Pierre Van Buyten -

Jean-Pierre Van Buyten is sedert 2004 medisch diensthoofd van het Multidisciplinair Pijncentrum AZ Nikolaas Ziekenhuis en consulent pijngeneeskunde in het Delta Ziekenhuis (lid van de Chirec groep) Brussel.Hij is anesthesioloog met subspecialisatie Pijngeneeskunde. In 2017 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel met de doctoraatsthesis ' Direct en indirect ganglion stimulation for the management of chronic pain'.

Jean-Pierre is reeds vele decennia actief als onderzoeker op het gebied van neuromodulatie en pijnbestrijding. Hij is auteur van meer dan 40 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften. Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker op nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten.

Hij is stichtend lid en past president van de VAVP. Hij is tevens stichtend lid van de BENELUX Chapter van de
International Neuromodulation Society, voorzitter van de executive board van de European Continuing Medical Training en lid van de Belgian Pain Society.

Foto van Dr. Frans Van de Perck

Dr. Frans Van de Perck -

Frans is werkzaam als anesthesist in het operatiekwartier en het pijncentrum van AZ Turnhout. Hij heeft het pijncentrum in Turnhout mee uitgebouwd tot een volwaardige multidisciplinaire eenheid. Naast bestuurslid van de VAVP is hij ook bestuurslid van de BPS (Belgium Pain Society). Zijn missie binnen de VAVP is het ondersteunen van opleiding en wetenschappelijke activiteiten.

Foto van Dr. Marie Van Remoortere

Dr. Marie Van Remoortere -

Marie Van Remoortere is anesthesist-pijnspecialist in het multidisciplinair pijncentrum van ZNA. Ze heeft zich tijdens de voorbije jaren toegelegd op interventionele therapie voor oncologische pijn en pijn in het hoofd-hals gebied. Binnen de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijders is ze voortrekker van het beleid rond arbeidsre-integratie bij pijnpatiënten. Ze is erg geïnteresseerd in meditatie en mindfulness.

Foto van Prof. Dr. Jan Van Zundert

Prof. Dr. Jan Van Zundert -

Jan Van Zundert is sedert 2005 medisch diensthoofd van het Multidisciplinair Pijncentrum, Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk/Lanaken en sinds 2019 hoogleraar Pijngeneeskunde aan de Universiteit Maastricht in Nederland.

Hij is anesthesioloog met subspecialisatie Pijngeneeskunde. In 2005 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht met de doctoraatsthesis "Het gebruik van gepulseerde radiofrequentie bij de behandeling van chronische pijn’. Hij behaalde in 2014 het postgraduaat "Gezondheid, Recht en Gezondheidsethiek".

Hij is auteur van meer dan 91 artikelen in PubMed geïndexeerde tijdschriften en 42 boekhoofdstukken. Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker op nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten.

Zijn onderzoeksinteresses zijn interventionele pijnbehandelingstechnieken, evidence-based medicine en het gepast gebruik van farmacologische pijnbehandelingen met inbegrip van een multidisciplinaire aanpak van patiënten met chronische pijn.

Hij was stichtend voorzitter van de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAVP) en van de Benelux-afdeling van het World Institute of Pain (WIP). Hij bekleedde verschillende functies in het bestuur van het World Institute of Pain en is nog steeds lid van de examencommissie van het WIP.

Foto van Dr. Amaury Verhamme

Dr. Amaury Verhamme -

Amaury Verhamme is anesthesist sinds 2004. Tijdens zijn opleiding tot anesthesist al verdiepte hij zich in het behandelen van chronische pijn, onder meer in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem,

In 2012 behaalde hij het FIPP examen bij de World Institute of Pain. Hij was er meerdere jaren actief als lesgever bij cadaver workshops.

Hij is sinds 2009 in het Jan Yperman ziekenhuis werkzaam.
Hij behandelt er graag chronisch pijn van verschillende aard, met specifiek aandacht voor cervicale en oncologische pijn.Hij is er ook actief als anesthesist alwaar zijn interesse gaat naar het bestrijden van acute chirurgische pijn door middel van loco-regionale technieken.

Maatschappelijke zetel en secretariaat

Korte Meer, 18
9000 Gent
België

Secretariaat
Lieve Ectors

VAVPsec@semico.be