Ga verder naar de inhoud

Bestuur en team

De VAVP is een vereniging zonder winstgevend doel (vzw). De algemene ledenvergadering verkiest onder haar leden het bestuursorgaan, dat uit 10 verkozen leden en de oud-voorzitters bestaat. De dagelijkse werking wordt verzorgd door het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur

Foto van Dr. Nico Blyaert

Dr. Nico Blyaert - Voorzitter

Na een korte passage als huis- en urgentiearts werd Nico Blyaert in 2008 anesthesist. Al vroeg in dit traject kwam hij in aanraking met palliatieve zorg. Tijdens en na zijn basisopleiding anesthesie verdiepte hij zich in het behandelen van chronische pijn, onder meer in het UZ Gent. In 2011 volgde hij een Postgraduaat Palliatieve Zorg en in 2012 behaalde hij het FIPP diploma bij het World Institute of Pain. Van 2008 tot 2023 werkte hij in het Stedelijk Ziekenhuis van Aalst-Geraardsbergen-Wetteren. Hij was één van de coördinerende artsen van het Palliatief Support Team en de Palliatieve Eenheid Charon. Sinds 2023 werkt hij in Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent. Hij behandelt er chronische pijn in een team met collega’s artsen, verpleegkundigen, psychologe. Zijn speciale interesse gaat uit naar ECHO-geleide pijnbehandelingen, aangezichts- en oncologische pijn. Hij geeft graag les op cadaver workshops pijngeneeskunde en binnen de verschillende opleidingen palliatieve zorg in Vlaanderen en Brussel.

Foto van Dr. Alexander Callewaert

Dr. Alexander Callewaert - Ondervoorzitter

Alexander is sedert 2000 als anesthesist-algoloog verbonden aan het Multidisciplinaire Centrum voor Chronische Pijn van het az Sint-Blasius te Dendermonde. Hij genoot zijn opleiding pijngeneeskunde aan de KULeuven. Hij is consulent van het Palliatief Netwerk Dendermonde en secretaris van de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAVP)

Foto van Dr. Marie Van Remoortere

Dr. Marie Van Remoortere - Secretaris

Marie Van Remoortere is anesthesist-pijnspecialist in het multidisciplinair pijncentrum van ZNA. Ze heeft zich tijdens de voorbije jaren toegelegd op interventionele therapie voor oncologische pijn en pijn in het hoofd-hals gebied. Binnen de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijders is ze voortrekker van het beleid rond arbeidsre-integratie bij pijnpatiënten. Ze is erg geïnteresseerd in meditatie en mindfulness.

Foto van Dr. Frans Van de Perck

Dr. Frans Van de Perck - Schatbewaarder

Frans is werkzaam als anesthesist in het operatiekwartier en het pijncentrum van AZ Turnhout. Hij heeft het pijncentrum in Turnhout mee uitgebouwd tot een volwaardige multidisciplinaire eenheid. Naast bestuurslid van de VAVP is hij ook bestuurslid van de BPS (Belgium Pain Society). Zijn missie binnen de VAVP is het ondersteunen van opleiding en wetenschappelijke activiteiten.

Bestuursorgaan

Foto van Dr. Michiel Brands

Dr. Michiel Brands - Bestuurslid

Michiel Brands behaalde zijn erkenning als anesthesist in 2018 aan de KU Leuven. Nadien behaalde hij zijn erkenning als intensivist in het UZ Leuven en volgde hij eveneens nog een bijkomende opleiding chronische pijn en loco-regionale anesthesie in het Ziekenhuis Oost-Limburg. In 2022 behaalde hij het FIPP diploma te Budapest.

Michiel is werkzaam op de kritieke diensten van de dienst Anesthesie in het Jessa Ziekenhuis Hasselt. Hij heeft een brede interesse in alle aspecten van interventionele pijnbehandelingen alsook in loco-regionale anesthesie op het operatiekwartier.

Foto van Dr. Karel Hanssens

Dr. Karel Hanssens - Bestuurslid

Karel is werkzaam als anesthesist in het operatiekwartier en het pijncentrum van AZ Delta Roeselare sinds 2012. Met bijzondere interesse in de neuromodulatie werd deze therapie binnen het MPC uitgebouwd. Intussen is het multidisciplinaire pijncentrum mee geëvolueerd in het fusieverhaal van de Roeselaarse ziekenhuizen en het ziekenhuis van Torhout. Naast bestuurslid van de VAVP is hij ook voorzitter voor de Regionale Werkgroep voor Pijnverpleegkundigen Noord West-Vlaanderen. Een krachtige beroepsvereniging ter ondersteuning van onze ‘jonge’ discipline is zijn motivatie.

Foto van Dr. Roel Mestrum

Dr. Roel Mestrum - Bestuurslid

Roel Mestrum werd in 2009 anesthesist (Universiteit Antwerpen). In 2010 slaagde hij voor het FIPP examen te Budapest en in 2011 werd hij erkend als intensivist.

Hij is werkzaam in het Heilig Hart Ziekenhuis Tienen en het multidisciplinair pijncentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk.

In Tienen coördineert hij het Pijncentrum en zetelt hij in de Medische Raad.

Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar locoregionale anesthesie, farmacologie, aangezichtspijn en echogeleide pijnbehandelingen (Ultrasound Guided Pain Management). In de loop der jaren was hij betrokken bij diverse nationale en internationale echo cursussen en workshops van verschillende verenigingen (o.a. VAVP, NVAsPijn, WIP, ESRA, ...)

Foto van Dr. Koen Van Boxem

Dr. Koen Van Boxem - Oud-voorzitter

Anesthesist sinds 2001, behaalde het FIPP examen in 2002 (Budapest), een doctoraat over radiculaire pijn in 2014 (universiteit Maastricht) en het European Diploma Pain Medicine (EFIC) in 2018. Voorzitter VAVP sinds 2018, lid van educational committee van het World Institute of Pain (WIP) en ondervoorzitter WIP, sectie Benelux.

Reviewer van tijdschriften Pain Medicine, Pain Practice en Regional Anesthesia and Pain Medicine. Heeft meegewerkt aan meer dan 26 internationale publicaties en verbonden aan het pijncentrum Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en Maastricht Universitair Medisch Centrum (NL).

Foto van Dr. Kim Van Elsen

Dr. Kim Van Elsen - Bestuurslid

Kim Van Elsen is anesthesiste sinds 2009 (Vrije universiteit Brussel). Nadien volgde ze een fellowship chronische pijn in het Radboudumc.

Ze is werkzaam als anesthesiste in het operatiekwartier en als algoloog op de pijnkliniek in het Stedelijk Algemeen Ziekenhuis te Aalst-Geraardsbergen-Wetteren.Sinds 2019 is ze diensthoofd van pijnkliniek en palliatieve zorgen en momenteel volop bezig met het fusieverhaal AZORG.

Haar interesse ligt vooral in de neuromodualtie en de palliatieve zorgen. Ze is coördinerend arts van het palliatief support team en de palliatieve eenheid Charon.

Foto van Dr. Thibaut Vanneste

Dr. Thibaut Vanneste - Bestuurslid

Thibaut Vanneste behaalde zijn erkenning als anesthesist in 2015 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadien volgde hij een fellowship in chronische pijn, intensieve zorgen en urgentiegeneeskunde in het Ziekenhuis Oost-Limburg. In 2017 behaalde hij het FIPP diploma en werd de Hassenbusch prijs door het World Institute of Pain aan hem toegekend. In 2023 behaalde hij ook het CIPS diploma. Momenteel is hij werkzaam op de kritieke diensten van het Ziekenhuis Oost-Limburg en op het pijncentrum van het MUMC+ (Maastricht). Daarnaast volgt hij nog een PhD traject aan het MUMC+ genaamd 'Radiofrequency treatment of the genicular nerves for chronic knee pain".

Foto van Dr. Amaury Verhamme

Dr. Amaury Verhamme - Bestuurslid

Amaury Verhamme is anesthesist sinds 2004. Tijdens zijn opleiding tot anesthesist al verdiepte hij zich in het behandelen van chronische pijn, onder meer in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem,

In 2012 behaalde hij het FIPP examen bij de World Institute of Pain. Hij was er meerdere jaren actief als lesgever bij cadaver workshops.

Hij is sinds 2009 in het Jan Yperman ziekenhuis werkzaam.
Hij behandelt er graag chronisch pijn van verschillende aard, met specifiek aandacht voor cervicale en oncologische pijn.Hij is er ook actief als anesthesist alwaar zijn interesse gaat naar het bestrijden van acute chirurgische pijn door middel van loco-regionale technieken.

Maatschappelijke zetel en secretariaat

Korte Meer, 18
9000 Gent
België

Secretariaat
Lieve Ectors

VAVPsec@semico.be