Ga verder naar de inhoud

Patiëntenverenigingen

Overzicht van websites van patiëntenverenigingen, liga's en organisaties in het pijndomein

Overzicht van websites van liga's en organisaties in het pijndomein

Vlaamse pijnliga

De Vlaamse pijnliga vormt een onderdeel van Samana, een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers.

Alles over kanker

Als u zelf of iemand uit uw onmiddellijke omgeving kanker heeft, dan komt u met een heleboel hulpverleners in contact. U vindt meer over de professionele zorg, de begeleiding door zorgvrijwilligers, lotgenoten, allerlei telefonische en onlinehulpkanalen. Of bekijk waar u terechtkunt als het gaat over geld, werken of thuiszorg.

Stichting tegen kanker

Voor al uw vragen over kanker.

Palliatieve zorg Vlaanderen

Palliatieve Zorg Vlaanderen is een organisatie die de verschillende zorgverleners, organisaties en mantelzorgers die dagelijks instaan voor palliatieve zorg ondersteunt.

Vlaamse liga voor fibromyalgie patiënten

De Vlaamse liga voor fibromyalgie patienten is opgericht voor het verspreiden van informatie rond fibromyalgie en de bekendheid ervan bevorderen bij zowel patiënten als hun omgeving, medici, hulpverleners, hulpverlenende instanties, politiekers, …

Overzicht van websites van patiëntenverenigingen in het pijndomein

't Lichtpuntje

Vereniging van en voor chronische pijnpatiënten, stichtend lid van de Vlaamse Pijnliga.

Pijnpunt vzw

Vereniging voor mensen met chronische pijn.

BOFiP vzw

Belgische organisatie voor fibromyalgie patiënten : Lotgenoten bijeenkomsten voor patiënten met fibromyalgie.

vzw Net & Men Kanker

Belgische vereniging. Ondersteunt patiënten en familieleden die te maken krijgen met Neuro-endocriene Tumoren (NET) en Multiple Endocriene Neoplasie (MEN).

vzw Hoofdstuk

Vereniging voor mensen met primaire hoofdpijnproblematiek, hun partner en familieleden.

Patiëntenvereniging CRPS

Patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijn Syndroom.

Fibroveerke vzw

Zelfhulpgroep voor mensen met fibromyalgie.

CVS

De CVS-contactgroep vzw heeft als doel CVS/ME en fibromyalgie patiënten te ondersteunen op geestelijk en materieel vlak, zowel in hun familiale en directe omgeving als in de maatschappij. De doelgroep omvat alle CVS/ME en fibromyalgie patiënten, volwassenen en kinderen.