Ga verder naar de inhoud

Andere professionele verenigingen

Internationale en Europese verenigingen

WIP - World Institute of Pain

https://www.worldinstituteofpain.org

WIP biedt pijngeneeskundige onderwijsmiddelen, gespecialiseerde hands-on training en workshops, gerelateerde conferenties en seminars, uitwisseling van clinici, en is een internationale gemeenschap van deskundigen in het veld. Zij bevorderen persoonlijke en praktijkgroei met de steun van een wereldwijde groep die gepassioneerd is over patiëntenzorg. Organisator van FIPP|CIPS Examencommissie certificering.

IASP - International Association for the Study of Pain

https://www.iasp-pain.org

De International Association for the Study of Pain (IASP) is een internationale vereniging die onderzoek, onderwijs en beleid voor het begrijpen, voorkomen en behandelen van pijn bevordert.

EFIC - European Pain Federation

https://europeanpainfederation.eu

De European Pain Federation EFIC is een non-profitorganisatie die gezondheidswerkers, werkzaam in het veld van pijnbestrijding en pijnwetenschap, vertegenwoordigt.

SIS - Spine Intervention Society

https://www.spineintervention.org

De Spine Intervention Society is een internationale artsenorganisatie gewijd aan de ontwikkeling en bevordering van de hoogste normen voor de praktijk van interventionele pijnprocedures.

ESRA - European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy

https://esraeurope.org

ESRA heeft tot doel, het stimuleren van onderzoek, het bevorderen van onderwijs en het opleiden van anesthesisten in regionale anesthesie, pijntherapie, PoCUS en peri-operatieve zorg.

IPPS - International Pelvic Pain Society

https://www.pelvicpain.org

IPPS beoogt de bevordering van onderwijs en onderzoek naar interdisciplinaire benaderingen van de evaluatie en behandeling van gezondheidsaandoeningen die verband houden met chronische bekkenpijn. Mensen met chronische bekkenpijn te ondersteunen door de toegang tot zorg te verbeteren en het fysieke en emotionele welzijn te ondersteunen.

NVA - Nederlandse Vereniging Anesthesiologie- Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde

Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde

De Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde behartigt de belangen van zo'n 350 pijnspecialisten en richt zich daarbij op de professionalisering van het vakgebied. De sectie kent een eigen bestuur en ledenraad. Meer over de visie van de Sectie vind je in het visiedocument.

Belgische verenigingen

BPS - Belgium Pain Society

https://www.belgianpainsociety.org

De Belgian Pain Society, Belgische afdeling van de International Association for the Study of Pain (IASP) en de European Pain Federation (EFIC), is een multidisciplinaire wetenschappelijke vereniging die medische en niet-medische professionals samenbrengt die betrokken zijn bij de behandeling van chronische en acute pijn. Het doel van onze vereniging is het ondersteunen van onderwijs voor de behandeling van pijn, het stimuleren van pijnonderzoek, het verbeteren van patiëntenzorg door het creëren van een netwerk dat geoptimaliseerd is voor de juiste pijnbehandeling, en het deelnemen aan de openbare gezondheidszorg.

GRID - Groupe Régional Interdisciplinaire pour la Douleur

https://www.begrid.net/

De GRID, of Groupe Régional Interdisciplinaire Douleur, is de Franstalige Belgische vereniging van artsen die zich bezighouden met de evaluatie en behandeling van pijn (algologen).

Vereniging van de Vlaamse pijnverpleegkundigen

https://www.netwerkverpleegkunde.be/

De werkgroep pijnverpleegkundigen bestaat uit geëngageerde verpleegkundigen voor wie het pijnbeleid nauw aan het hart ligt. De werkgroepleden komen uit verschillende zorgsettings in gans Vlaanderen. De werkgroep probeert haar steentje bij te dragen om het pijnbeleid in de zorginstellingen en de thuiszorg te verbeteren enerzijds door pijnverpleegkundigen te ondersteunen, anderzijds door beleidsmaatregelen van dichtbij op te volgen.

BARA - Belgian Association for Regional Anesthesia

http://www.bara2001.be

De Belgian Association for Regional Anesthesia is de officiële Belgische vertegenwoordiger van de European Society of Regional Anesthesia. BARA werd opgericht in 2001.

Belgian Pediatric Pain Association

https://www.facebook.com/BBePPA/

Vereniging van zorgverleners op zoek naar oplossingen voor pijn en angst bij kinderen.